Crkva Svete Trojice

0
113

Krajem osamnaestog veka u Zemunu je nastalo naselja koje su građani nazvali Gornja varoš. Godine 1795. zabeleženo je preko hiljadu stanovnika srpske nacionalnosti, koji od vlasti u Karlovcima traže dozvolu za izgradnju crkve, međutim, odbijani su više puta. Prilikom jedne od molbi dobijaju dozvolu da stave krst na mesto koje je predviđeno za izgradnju škole i crkve. Dozvolu za izgradnju crkve dobijaju 1817. godine posle više molbi od cara Franca I. Sledeće godine trebalo je da crkva počne da se gradi, međutim, nije bilo novca za početak radova. Bogosluženje je ipak održavano u školskoj zgradi koja je bila posvećena Svetoj Trojici i od tada se vode matične knjige.

Projekat za izgradnju ove crkve urađen je 1794. godine i danas se čuva u Zemunskom zavičajnom muzeju, iako se od ovog projekta kasnije odustalo. Izgradnja crkve započeta je 1839. godine a završena 1842. godine. Ovu crkvu je zidao tada poznati zemunski zidar Jozef Felber. Pre izgradnje crkve odmah pored nje postojala je škola u koju su kasnije pored srpske išla i hrvatska deca u jednom vremenskom periodu. Izgrađena je u kasnobaroknom stilu, sa dvospratnim tornjem.

Znameniti zemunski slikar tog doba ,Živko Petrović, oslikavao je ikonostas i dobar deo unutrašnjosti. Interesantno je reći da je 23. decembra 1900. godine u crkvu uvedena električna struja.

Za vreme Prvog svetskog rata od 1915. do 1918. godine nijedna crkva u Zemunu nije radila. Crkva je kao i ostale pravoslavne crkve za vreme ustaške vlasti tokom Drugog svetskog rata radila, ali je morala da koristi latinicu kao pismo. Posle Drugog svetskog rata, Svetotrojična crkva je proživljavala najteže dane od izgradnje, pa sve dok nije proglašena za spomenik kulture 1958. godine.

U crkvi se čuvaju stvari velike vrednosti i to: barjak ratarskog esnafa, barjak opančarsko-saračkog esnafa i niz drugih barjaka kao i knjiga starog jevanđelja iz šesnaestog veka. Crkva Svete trojice se nalazi na uglu ulica Dobanovačke i Svetotrojičke.


Cultural monument
Holy Trinity Church,
Corner of Dobanovačka and
Svetotrоjičina Streets

The church was built between 1839 and 1842 after the plans by Joseph Felber. It has a rectangular floor plan with one apse and a two-storey belfry.

The front on the west side has a tympanum and two symmetrical vaults on both sides of the belfry in the style of classicism. The horizontal division of the façades was made by moulded cornices which obtain a baroque line in the upper part of the belfry.

A particular quality of the building lies in the classicistic iron fence around the churchyard. The iconostasis in carved wood and gilding, in the baroque style with elements of classicism, was done by Gavrilo Ninković, carver and Živko Petrović, painter from Zemun, the author of mural paintings as well.

0 0 glasova
Ocenite ovaj post
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare