Fauna Zemuna

Otkud lav i jelen na grbu Zemuna

Lav je na desnoj strani grba Zemuna, ispod krošnjastog drveta, drži sablju krivošiju, a preko puta, na levoj strani leži jelen. Lavovi nikada nisu živeli u Zemunu, pa otkuda ideja autoru da na grb stavi životinju koja prevashodno živi u Africi, i to je danas možemo naći isključivo južno od Sahare. U holu opštine Zemun nalazi se grb koji je bio postavljen na ogradi balkona, na prvom spratu opštinske zgrade ali je oštećen u Drugom svetskom ratu prilikom savezničkog bombardovanja.

Grb porodice Šenborn

Posle proterivanja Turaka, Zemunom vlada porodica Šenborn, čiji grb ima lava sa dvostrukim repom koji je takozvani „češki“ lav i koji drži sablju krivošiju.

Grbom Sremskog vojvodstva dominira jelen, a spajanjem ova dva grba nastao je grb koji je u osnovi sličan današnjem.

Heraldička pravila

Najozbiljnije objašnjenje daju heraldička pravila. Pre hiljadu godina, tačnije krajem jedanaestog veka sa zapada Evrope, krenule su velike vojske krstaških vitezova na put prema svetom gradu Jerusalimu. Štit je bio sastavni deo opreme jednog vojnika, pešadinca ili konjanika. Oružje koje su vitezovi nosili često je ukrašavano raznim rezbarijama ili ukrasima.

Štit kao odbrambeno oružje ujedno je bio deo na kome je bilo zgodno pisati, crtati ili stavljati simbole i znake vojvodstava, kneževina iz kojih bi vitezovi dolazili. Grb Zemuna je četvrorouglasti (francuski), a u podnožju grba je trobreg. Kasnijim razvojem društvenog sistema razvijaju se obeležja i simboli, tako da se stvaraju određena pravila o izradi i upotrebi grbova. Izvori vizuelnog i simboličkog dela današnjeg grba Zemuna, datiraju iz tog perioda, a konkretan crtež, vizuelno rešenje vezuje se za početak osamnaestog veka i dolaska porodice Šenborn na čelo Zemuna.

Elementi na štitu kao što su drvo, lav i jelen zadržavaju se do današnjeg dana. Izveštaj gradskog poglavarstva iz 1888. godine je sa svim ovim elemenetima imao na vrhu carsku krunu, dok je u Statutu grada Zemuna iz 1897. godine postavljen pirg-kruništevrh tvrđavekorona muralis. Oblik štita je tokom vremena više puta menjan. Skupština opštine Zemun je na sednici 17.juna 2005.godine donela odluku da se pored grba stave čuvari grba. „Čuvari grba su dva oklopljena ratnika koji jednom rukom drže grb, a u drugoj crveni štit sa belim (srebrnim) krstom i četiri bela (srebrna) ocila; grb počiva na lenti plave boje na kojoj je zlatnim ćiriličnim slovima ispisano: Zemun“ Heraldička pravila i sama heraldika su danas deo istorije, jer je već devetnaesti vek doneo nešto novo u umetnosti i shvatanje i uloga heraldike se znatno menja. Impresionizam, ekspresionizam, kubizam, pop kultura i niz drugih saveremenih pravaca u kreiranju simbola i grbova uticala su na to da se danas početkom dvadeset prvog veka teško može reći da je simbolika lava ili jelena isto što i pre hiljadu godina.

LAV

Lav je u to vreme bio najomiljenija životinja kod vitezova. Vitez bi sa svog štita slao poruku neprijatelju da je strašan kao lav. Vojvodstva bi potencijalnim neprijateljima stavljala do znanja da će ih u slučaju napada dočekati „strašni lavovi“.

Na ulazima u gradove stavljane su kamene figure lava kao čuvara grada. Teško je objašnjavati i porediti značenje lava od pre hiljadu godina i danas na početku 21. veka.

Danas se lav može sresti u zoološkom vrtu ili u cirkusu kao životinja koja zabavlja decu i veoma je teško dati joj ono značenje i simboliku koju je imao pre hiljadu godinu i koja se daje u objašnjenjima otkud lav na grbu Zemuna .

JELEN

Živi širom Evrope, a najčešći je stanovnik velikih šumskih predela raširenih pored velikih vodotokova i plavnih područja kao što je priobalje Dunava. Samim tim, jelen se može smatrati jednom od životinja koje se i danas mogu sresti u okruženju Zemuna. Pamtimo proleće 2006. godine kada je vodostaj Dunava bio natprosečno veliki i kada je proglašena elementarna opasnost od poplava.

Ratno ostrvo je bilo poplavljeno i zahvaljujući tome saznali smo da su ove plemenite životinje živele na ostrvu. Na žalost ne zna se koliko je jelena i njegovih srodnika tom prilikom stradalo, ali je nekoliko uspelo da prepliva na drugo obalu i uz pomoć ljubitelja prirode bude spašeno od utapanja. Jedan od svetskih primera je grb jednog grada u Holandiji, koji na svom štitu ima samo jednu stvar i to GLISTU. Šta reći o ovoj simbolici, značaju, ugledu ili nekoj drugoj osobini koju nosi ovaj grb?

Ratno ostrvo

Ratno ostrvo je veoma zanimljivo kao prirodna sredina, kao netaknuti park prirode, takoreći u centru grada. Zemun grad ima privilegiju da je najbliži ovom prirodnom rezervatu flore i faune. Od perioda 2001. godine do perioda 2004. godine bilo je više pokušaja da se ostrvo ili bar jedan njegov deo urbanizuje, odnosno da se organizuje muzički program na Lidu.

Veliki broj ljubitelja ptica otvoreno se izjasnio protiv ovog pokušaja i svaki koncert koji je održan na Lidu bio je praćen negodovanjem ljubitelja ptica.

Od ptica koje se najčešće spominju su bela i siva čaplja, kormorani, gakovi, senice, puzavac, kos, bela pliska, divlja patka, galebovi itd. Kao prirodne retkosti spominju se: žalar slepić, čigra, srebrnasti galeb, kukumavka i slavuj.

Na Ratnom ostrvu je uhvaćen primerak slepog miša koji je težak svega četiri grama i spadu u posebnu vrstu patuljastih slepih miševa, a to je ujedno najmanji sisar koji je otkriven na teritoriji Evrope i naravno Zemuna. Tokom, 2008-2009. godine je u Zemunu je na zimovanju ostalo nekoliko labudova i jedna roda, a inače svakodnevno se sreću galebovi, patke, ptice gnjurci, a na Zemunskom keju i u samom Zemunu uvek ima golubova i vrabaca. Leti, kad je nebo vedro, mogu se videti jata gačaka-vrana kako preleću preko Gornjeg grada Zemuna. U jutarnjim časovima, iz velikih gradskih parkova i sa Košutnjaka, gde je najveći broj gnezda, lete ka sremskim oranicama gde ih očekuju veliki izbor hrane.

Posle podne, predveče, vraćaju se sa vojvođanskih polja ka svojim gnezdima širom Beograda. Širom zemunskog atara mogu se videti brojne porodice glodara, a je- dan od najneprijatnijih za vlasnike bašta i travnatih površina je tako- zvano “slepo kuče“ koje pravi visoke kupole zemlje i hrani se korenom povrća. Ovaj glodar je zaštićena vrsta i za njega se u zemunskim poljoprivrednim apotekama ne može naći efikasno sred- stvo odbrane.

Ukoliko u večernjim satima idete autom kroz zemunsku periferiju, nemojte se iznenaditi ukoliko vam put prelazi jež, jer on je domaćin zemunske periferije. Širom zemunskog atara mogu se videti brojne porodice glodara, a jedan od najneprijatnijih za vlasnike bašta i travnatih površina je takozvano “slepo kuče“ koje pravi visoke kupole zemlje i hrani se korenom povrća. Ovaj glodar je zaštićena vrsta i za njega se u zemunskim poljoprivrednim apotekama ne može naći efikasno sred- stvo odbrane. Ukoliko u večernjim satima idete autom kroz zemunsku periferiju, nemojte se iznenaditi ukoliko vam put prelazi jež, jer on je domaćin zemunske periferije.

Zemun ima privilegiju da se nalazi na obali Dunava koja u od- ređenom periodu godine može biti preplavljena školjkama i puževima. To se može videti na delu koji nije urbanizovan i betonom opasan kao što je potez Široke staze. Najbliži deo priobalja urbanom Zemunu takozvana „Široka staza-poslednja oaza“ je mesto gde se mogu videti i zmije koje su veoma plašljive i pri samoj pojavi ljudi odmah pobegnu. Nije poznat nijedan slučaj da je neko u Zemunu otrovan zmijskim ujedom. Postoje samo neotrovne vrste, poput, belouške i ribarice. Smuk je zmija koja se hrani glodarima.Može se videti na periferiji Zemuna. Zastrašujući utisak ostavlja svojom dužinom koja može dostići više od dva metra. Belouška je mala siva zmija koja može biti i u drugim bojama.

Može se prepoznati po istaknutim belim tačkama na glavi zbog kojih se i zove belouška. Ribarica je najčešće viđeni domaćin vodenih tokova Zemuna. Zmija ribarica je provereni ribolovac čija boja se kreće u šarama od sive do tamno braon i može da naraste do metra. U toku 2008 godine skoro sva sredstva javnog informisanja su objavila dve nezavisne informacije vezane za susrete sa zmijama. Jedna porodica je u svom stanu zatekla zmiju, dok je drugi slučaj bio pojava dva velika smuka u blizini benzinske pumpe “Zmaj.” Paukovi koji se javljaju u našem okruženju nisu otrovni, mada se često može čuti da je neko povezao crvenu tačku na koži sa ujedom pauka ili mrava koji je takođe bezazlen.

Plavni deo je u proleće pretvoren u porodilište za gotovo sve vrste vodenih životinja u pratnji vodenih glodara, puno ptica selica i naravno rojeva ljutih komaraca. Bogomoljka je često viđen insekt u našem okruženju. Strašnog izgleda, ali veoma bezopasna i deci uvek zanimljivi insekt koji se vešto maskira i prilagođava okolini. Buba zlatica je čest i neugodan gost svih zemunskih bašta, međutim ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi, a njena rođaka bubamara je najpopularniji insekt za svu decu sveta.

U našem okruženju, najopasniji insekti su: krpelj, osica, pčela i stršljen. Ovih se insekata treba kloniti jer oni su prisutni od proleća do kasne jeseni. Naravno bez žaba se ne može i često se mogu čuti večernji koncerti hora ovih vodozemaca. Zelena žaba je jedna od najbezopasnijih životinja i ne treba se plašiti da će bilo ko dobiti kraste ili neku infekciju ukoliko dodiruje ovu životinju. Vodotok

Dunava je veoma brz i retki su sta- novnici ovog akvatorijuma koji vole brzak, odnosno kada je ova velika reka u pitanju, retke su životinje koje se nastanjuju na samom plovnom putu gde brodovi prolaze. Kornjača je jedna od životinja koja se sreće u plavnom delu gde je vodotok sporiji i gde Dunav stvara bare i kanale. Ne treba preskočiti da je slatkovodni rak od ove godine zaštićen trajnom zabranom lova, tako da se nadamo da će biti češći gost zemunskog vodotoka Dunava.

Zemun je podunavski grad i ako se traže neke karakteristike možemo ih naći pre svega u vodi i ambijentu vodenog okruženja. Zato stanovnike Dunava posebno predstavljamo.