Tehnička škola “Zmaj”

0
152
Rešenjem Ministarstva industrije FNRJ broj 5204 od 13. 12. 1946. godine, osnovana je Metaloprerađivačka škola „Zmaj“. Sa radom je počela 20. 12. 1946. godine. Za prvog upravnika je postavljen inženjer Milivoje Košutić.  Škola je radila u veoma lošim prostornim uslovima, u dotrajalim drvenim barakama. Stručne predmete, predavali su radnici preduzeća „Zmaj“, a opšteobrazovne, honorarni nastavnici iz drugih škola u Beogradu. Školske 1947/48. godine, škola je upisala 147 učenika.
Školske 1950/51godine, škola dobija naziv: Industrijska škola „Zadrugar“, po Industriji poljoprivrednih mašina „Zadrugar“, koja je nastala spajanjem fabrike „Zmaj“ i preduzeća „Šumadija“. preseljenjem fabrika „Zadrugar“ u nove objekte, preseljena je i tadašnja škola na teritoriju Zemuna (Gornji grad).
Školske 1953/54. godine u školu se prvi put upisuju učenici sa završenom osmogodišnjom školom.
Broj učenika se iz godine u godinu stalno povećavao. Školske 1962/63. godine Industrijska škola, prerasta u Centar za stručno osposobljavanje kadrova „Zmaj“. U okviru centra, radi škola za kvalifikovane radnike, Mašinska tehnička škola i odeljenje za obrazovanje odraslih  IPM „Zmaj“. U tom periodu, započela je izgradnja savremene školske zgrade sa kabinetima, učionicama, fiskulturnom salom, školskom radionicom, bibliotekom i drugim potrebnim prostorijama, koje se snadbevaju toplom energijom fabrike „Zmaj“.
Na osnovu reforme srednjeg usmerenog obrazovanja i vaspitanja u Centar se upisuje školske 1977/78. godine prvu generacija zajedničke osnove. Upis je obavljen na teritorijalnom principu. Pored zajedničke osnove u Zemunu, Centar osniva i istureno odeljenje u Sutčinu. Školske 1979/80. godine, svršeni učenici zajedničke osnove se upisuju u drugu fazu profesionalnog obrazovanja, gde se osposobljavaju za  III i  IV stepen stručnosti.
U to vreme 80-tih godina Centar ima 46 odeljenja sa oko 1600 učenika. Posle završenog drugog razreda, učenici su odlazili u druge škole ili se upisivali u  III  razred, da bi izučavali jedno od zanimanja trećeg stepena stručnosti. Bolji učenici su u  IV-om  razredu, mogli da uče dva obrazovna profila: tehničari konstruktori i tehničari tehnolozi.
Školske 1987/88. godine, novom reformom, učenici se od prvog razreda upisuju u zanimanje, koje žele da izučavaju. Ponovo se vraća naziv za učenike, koji završe školu, mašinski tehničar opšteg profila. Centar, ponovo menja ime i dobija naziv: Mašinska  škola „Zmaj“. Isturena  odeljenja prestaju sa radom.
Školske 1990/91. godine upisuje se prva generacija po novom planu i programu obrazovanja. Učenici, koji upisuju   IV stepen, polažu prijemni ispit iz srpskog jezika i matematike. Pored proizvodnih zanimanja, pogonskih i mašinskih tehničara u školu se upisuju i tehničari numerički upravljanih mašina (pošto je formiran kabinet za savremene numeričke tehnologije), kao i specijalizacija za  V stepen stručnosti, posle dve godine radnog staža. Isto tako škola vrši osposobljavanje za II  stepen stručnosti, za jednostavnije poslove i obrazuje vanredne učenike za  III i  IV stepen stručnosti. Statutom škole i odobrenjem Ministarstva prosvete i sporta, škola menja naziv u Mašinsku tehničku školu „Zmaj“.
Školske 1997/98. godine upisuje se prva generacija učenika za obrazovni profil: tehničeri za kompjutersko konstruisanje, kao i operatori za numeričke strugove i glodalice.
Školske 2002/03. godine upisana je prva generacija učenika poljoprivredne struke i to za obrazovne profile: poljoprivredni tehničar i rukovalac poljoprivredne tehnike.
Školske 2003/04. godine u našu Mašinsku  tehničku školu „Zmaj“, došli su i učenici i profesori iz bivše Elektromašinske, a sada Elektrotehničke škole u Zemunu ulica Nada Dimić. U ovoj školskoj godini, naša škola je upisala 35 odeljenja, tako da je definitivno prešla na rad u dve smene.
U toku 2003. godine Sekretarijat za obrazovanje grada Beograda, je uložio oko 20 miliona dinara, da se renovira škola. Revitalizovan je krov zgrade (osim krova nad fiskulturnom salom), kompletna zamena prozora, grejanje u radionici i u samoj zgradi škole, podne obloge u hodnicima i učionicama, mokri čvorovi u celoj zgradi (osim jednog prema radionici). U julu i avgustu mesecu, 17 (sedamnaest) članova kolektiva je ofarbalo sve prostorije u školi i deo fasade zgrade škole, koja je sada dobila lepši izgled.
Školske 2009/2010. godine upisana je prva generacija učenika elektro – mašinske struke: tehničar mehatronike – ogled.
0 0 glasova
Ocenite ovaj post
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare